BGN (gewichtsconsulentenvereniging)

Vandaag zijn we bij de gewichtsconsulentenvereniging in Nieuwegein. Stand wordt goed bezocht.