Nutriappointment, nieuwe data cursus, verkoop Seca

Nutriappointment:

Afgelopen week en vandaag is er gewerkt aan de nutriappointment. De inlogprocedure is  onder andere gewijzigd. Normaliter diende iedereen zelf een gebruikersnaam kiezen. Echter bij opnieuw inloggen kwamen er redelijk wat vragen van cliënten die hun gebruikersnaam vergeten waren. We hebben er dan nu ook voor gekozen om het emailadres gelijk te laten zijn aan de gebruikersnaam. Het emailadres moet hiermee dus wel uniek zijn (mag nog niet eerder gebruikt zijn). De komende 2 maanden staat er duidelijk  boven de aanmelding dat gebruikersnaam je emailadres is.

Aanpassingen, o.a.:

          Afspraak verplaatsten door adviseur|
          Nieuwe cliënten die gepusht worden vanuit nutridietist
          Inboeken dag na vandaag door cliënt.
          Verwijderen van tijdelijke cliënten
          Exports
          Workshop

Nieuwe datum cursussen:

Verdiepingscursus diëtisten Vlaanderen, locatie Hoogstraten:
Donderdag 17 mei
Donderdag 23 augustus
Tijdens de cursus wordt er veel aandacht besteed aan het maken van diëtistische diagnose, behandelplan en rapportage naar arts. Dit is niet enkel het werken in het programma, maar ook inhoudelijk. Daarnaast aandacht voor de boekhouding, exporteren en nieuwsbrieven. We werken in een demo-applicatie, maar je kan de gekregen behandelplannen overzetten naar je eigen programma.

Cursus gewichtsconsulenten Nederland, locatie Breda:
Zaterdag 16 juni
Zaterdag 6 oktober
Accreditatie BGN  is aangevraagd.
Er wordt inhoudelijk ingegaan op het maken van dagschema’s en menu’s. Daarnaast gaan we berekenen met nutriconsulent.

Weegschaal of lengte meter nodig?

Wij hebben goede gesprekken gehad met SECA. Seca is leverancier van onder andere professionele weegschalen. Seca materialen worden veel gebruikt in  de medische wereld en ze doen mee aan klinische studies. Bij de gemiddelde huisartsenpraktijk is onder andere Seca te vinden. Omdat wij ons kunnen vinden in de kwaliteit van de materialen en omdat het past binnen onze visie, hebben wij besloten om met Seca samen te werken en hun weegschalen en materialen te distribueren. Heb je interesse, vraag dan gerust de prijslijst al op via info@nutrilink.eu.