NUTRiLINK is een energieke onderneming geleid door een enthousiast, accuraat en klantgericht ondernemerskoppel. Zij bedienen gepassioneerd één van de mooiste segmenten van de Nederlandse en Belgische markt: “die van Lekker, Verantwoord en Gezond eten.”

NUTRiLINK reikt oplossingen en verbindende diensten aan op het vlak van advisering en coaching rondom voeding en gezondheid. Het bouwen en succesvoller maken van voedings-, en gezondheidsprofessionals zal indirect een bijdrage leveren aan een groeiend welzijn en gezondheid van mensen.

Geschiedenis: Nutrilink is in 2015 opgericht met een overname van het diëtistenprogramma “Dieetlink”.

NUTRiLiNK Visie

Lekker, verantwoord en gezond willen eten en leven wordt voor mensen steeds belangrijker.

NUTRiLiNK Missie

Wij willen excellente diensten, integrale samenwerking en perfecte kennisdeling bereikbaar maken voor alle Vlaamse en Nederlandse voedings-, en gezondheidsprofessionals, waardoor zij in staat zijn hun doelgroep lekker, verantwoord en gezond te laten eten en te leven.

Wat is NUTRiLiNK s propositie

De beste oplossingen en verbinding van en voor voedings-, en gezondheidsprofessionals.