Mei 2017:

Koppeling met ehaelthbox voor het multidisciplinair werken wordt gereed gemaakt!