Wij houden van duidelijke afspraken. Daarom streven wij er naar om met iedere praktijk/coach die gebruik maakt van onze dienstverlening een verwerkersovereenkomst af te sluiten. Ook vanuit de nieuwe Europese privacy wetgeving, ook wel GDPR genoemd, worden opdrachtgevers en leveranciers ertoe verplicht verwerkersovereenkomsten af te sluiten waarin afspraken worden vastgelegd aangaande de verwerking van persoonsgegevens. Daarom sluiten we ook graag een verwerkersovereenkomst met jouw af. Je kan de tekst lezen onder het item algemene voorwaarden op de site.