Voordat je kan beginnen met de software is het belangrijk dat we voldoen aan de GDPR regels en een verwerkersovereenkomst ondertekenen. In het kort betekent dit dat Nutrilink zijn best doet om zorg te dragen voor de cliënt data. Deze worden enkel door de medewerkers van Nutrilink gebruikt voor support en ontwikkeldoeleinden en het zal niet aan derden gegeven worden. De server staat in europa en als er een datalek is, dan moet dit gemeld worden. 


Ook is het belangrijk dat er een licentieovereenkomst is, zodat het tarief is vastgelegd en dat er 2 maanden opzegtermijn zijn als je na het jaar wilt stoppen. Wil je het blijven gebruiken, dan wordt het automatisch verlengd voor een jaar en zal de betaling gaan via automatische incasso. 

Onze sales afdeling zal je binnen 2 werkdagen een email sturen met alle documenten welke je ondertekent terug mag sturen. Daarna wordt je NutriPortal aangemaakt.