Frequentie per week

You are here:
< All Topics

In de voedingsberekeningen kan je gebruik maken van frequentie per week. Stel je wilt een berekening maken van een aantal dagen, bijv 7.Als deze persoon elke ochtend hetzelfde eet dan kan je volstaan met dit 1 keer in te voeren en de frequentie op 7 te zetten.

Let op: frequentie per week wordt berekend indien je een portie invult en aantal. De hoeveelheid gram wordt dan berekend en dat gaat keer de frequentie!

Ook als er geen standaard portie is ingegeven, dan dien je deze zelf in te vullen met een aantal. De standaard portie kan je ook wijzigen in de berekening, zodat je niet zelf iets moet uitrekenen.

Op verzoek kan je anaf versie 7F ook de frequentie gebruiken als je direct een hoeveelheid gram invult. Je dien dan als laatste de frequentie in te vullen. Het blijft wel overzichtelijker als je werkt met aantal en portie, dus dat is wel ons advies.

Let op: indien je de frequentie aanpast, dan gaat er berekend worden met het getal dat er al. staat. Dus bij een aanpassing dan altijd eerst de hoeveelheid terug op 1 dag en dan frequentie aanpassen.

Table of Contents