e-coaching

You are here:
< All Topics

Maak een standaard programma. Je hebt met deze optie toch de mogelijkheid om nog gedurende het traject op maat te werken.

Je gebruikt hiervoor de praktijksoftware. Je kan verzenden naar Nutirportal en Nutriportal gebruiken voor vragen te beantwoorden.

Table of Contents