Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan “NUTRiLiNK” geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud van deze site of enig andere site die aan deze site gelinkt is.

De gegevens op de website dienen niet te worden opgevat als een vervanging van het professionele advies of oordeel van een arts, diëtist of andere deskundige.

Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houdt “NUTRiLiNK”  zich uiteraard gaarne aanbevolen.

“NUTRiLiNK”  sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade, die het gevolg zou zijn van, zou voortvloeien uit, of verband zou houden met het gebruik van de website van “Dietisten Online”  of met de onmogelijkheid deze te gebruiken met inbegrip van het gebruik van de aangeboden producten.

Het gebruik van alle producten is voor eigen risico van de bezoeker.

“NUTRiLiNK”  stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante informatiediensten.