Voor de softwareprogramma’s van huisartsen en kinesitherapeuten is het verplicht om de CebamEvidence-linker te implementeren om te voldoen aan de homologatiecriteria die zijn opgesteld door het RIZIV. De implementatie van de evidence-linker voor diëtisten zal ook in de toekomst een criterium worden (indien erkend…).

Voordat we in de toekomst een dergelijke implementatie willen starten, willen we graag eerst jullie mening horen. Daarom vragen we jullie om deze enquête anoniem in te vullen en te verzenden.

Alvast bedankt!


  Heb je een account bij Cebam?
  Ik heb een gratis accountIk heb een betalend accountIk heb geen accountIk heb nog nooit gehoord van CEBAMIk kan een gratis account aanvragen via de vereniging, maar heb dat nog niet gedaan

  Hoe vaak zoek je wetenschappelijke artikelen op ebpracticenet / Cebam op?
  Ik zoek elke maand wel iets opIk zoek elk half jaar iets opIk zoek 1 keer per jaar iets opIk heb nog nooit iets opgezochtIk weet niet hoe ik moet zoekenIk gebruik andere databases zoals Pubmed

  Vind je een integratie in NutriDietist zinvol? De link komt dan achter de diagnose te staan en bij de behandelplannen. Je zoekt dan automatisch op de geselecteerde diagnose:
  Ja, dat lijkt me zinvolNee, ik ga dat toch niet gebruikenNiet van toepassing

  Hoeveel zou je willen betalen voor een integratie?
  Een eenmalig bedragVerhoging van de licentiekostenIk vind het nuttig, maar niet als ik daar extra voor moet betalenIk wil niets extra betalen voor NutriDietist

  [recaptcha]

  Cebam, het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine (EBM), is een onafhankelijk, multidisciplinair en interuniversitair medisch wetenschappelijk instituut dat zich richt tot zorgverleners, patiënten en gezonde burgers.
  De werking van Cebam steunt op vijf pijlers:

  1. Cebam moedigt zorgverstrekkers aan en helpt hen om in hun dagelijkse praktijk gebruik te maken van Evidence-Based Medicine. Hiervoor worden methodologische cursussen georganiseerd. Het instituut streeft er tevens naar om het EBM-gedachtegoed bij het grote publiek bekend te maken.
  2. Cebam is een onafhankelijke validator van klinische praktijkrichtlijnen en geeft methodologische ondersteuning aan Belgische richtlijnontwikkelaars.
  3. Als ‘Cochrane Belgium‘ bevordert Cebam het opstellen, onderhouden en verspreiden van Systematische Reviews.
  4. De Cebam Digital Library for Health (CDLH)​ opent voor elke zorgverlener een venster op objectieve medische en paramedische wetenschappelijke literatuur, en dit tegen een betaalbare prijs.
  5. In opdracht van de Vlaamse Gemeenschap ontwikkelde Cebam de onafhankelijke website ‘Gezondheid en Wetenschap’. De initiatiefnemers menen dat er nood is aan een betrouwbare en toegankelijke informatiebron over gezondheid, gebaseerd op degelijk wetenschappelijk onderzoek of Evidence-Based Medicine. In de rubriek ‘Gezondheidsnieuws onder de loep’ wordt mediageniek gezondheidsnieuws tegen het licht gehouden. In de rubriek ‘Patiëntenrichtlijnen’ worden artsenrichtlijnen ontsloten voor patiënten.